Cine declara Intrastat?

Cine declara Intrastat?Operatorii economici care în cursul anului 2014 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze şi să transmită Institutului Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2015.