Ce tranzactii nu cuprinde declaratia Intrastat

Declarația INTRASTAT nu cuprinde: * serviciile; * tranzitul bunurilor; * bunuri care nu fac obiectul unei tranzacţii comerciale; * comerţul cu alte părţi ale statelor membre U.E. care nu fac obiectul sistemului statistic Intrastat; * comerţul triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre U.E. sau nu sunt expe...
mai mult

Ce tranzactii cuprinde declaratia Intrastat

Declarația INTRASTAT trebuie sa contina: * tranzacţii comerciale cu bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării; * mişcări de bunuri dintr-un stat membru U.E. în altul, fără transfer de proprietate (ex: transfer de stocuri, mişcări de bunuri înainte şi după procesare, etc.); * returnarea de bunuri; * miş...
mai mult

Ce contraventii se aplica?

Conform Art. 10 din Legea Nr. 422/22.11.2006 constituie contravenție următoarele fapte săvârșite de către agenții economici: refuzul transmiterii datelor solicitate prin declarația INTRASTAT întârzieri în transmiterea datelor prevăzute în declarația INTRASTAT transmitere de date incorecte și incomplete în declarația INTRASTAT refuzul de a prezenta persoanelor auto...
mai mult

Cine mai are obligatia de a declara Intrastat?

Operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile INTRASTAT pentru anul în curs. Aceşti operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declarația INTRASTAT începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului în curs a expedierilor şi/sau a introducerilor intracomu...
mai mult

Cine declara Intrastat?

Operatorii economici care în cursul anului au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor INTRASTAT stabilite, trebuie să completeze şi să transmită Institutului Naţional de Statistică declaraţii statistice INTRASTAT în...
mai mult