Declaratii INTRASTAT

CONSULTANTA IN DOMENIUL VAMAL

Declaratia INTRASTAT

Sistemul statistic INTRASTAT a fost creeat de catre Uniunea Europeana si este in functiune din anul 1993. In tara noastra sistemul INTRASTAT este gestionat de Institutul National de Statistica incepand cu data aderarii Romaniei la UE.
Sistemul statistic INTRASTAT este guvernat de Regulamentul Consiliului nr.638/2004 privind comertul intre statele membre CEE precum si Reg.1982/2004.

Declaratii intrastat

Declaratie INTRA STAT

 Declaratii INTRASTAT

In Romania exista obligativitatea declararii de date statistice prin sistemul electronic INTRASTAT de catre agentii economici care depasesc pragurile valorice si limitele impuse de catre Institutul National De Statistica.

Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2012 sunt:
•    pentru introduceri intracomunitare: 300.000 RON
•    pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON

Obligaţia furnizării datelor  prin sistemul de declaratii INTRASTAT revine operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiţii:
•    sunt înregistraţi în scopuri de TVA (au cod de identificare fiscală);
•    realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
•    valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Firma noastra va furrnizeaza servicii complete pentru declaratii INTRA STAT si anume:

1. Serviciul prestat de catre noi consta in: preluarea documentelor de la sediul Societatii Dvs. (pentru Bucuresti), procesarea declaratiei INTRASTAT si remiterea declaratiei catre Dvs. Pentru alte localitati fluxul de acte se transmite prin e-mail, posta rapida sau alte forme agreeate de client.

2. Contractul cadru contine prevederi exprese privind confidentialitatea  informatiilor precum si a preluarii tuturor obligatiilor pecuniare  datorate ca urmare a nedepunerii in termen sau a depunerii eronate a  declaratiei INTRASTAT cat timp aceasta se datoreaza culpei noastre  exclusive. Deasemenea contractul cadru contine si felul documentelor  necesare redactarii declaratiei INTRASTAT.

3. Pe langa serviciul de procesare de declaratii INTRASTAT, societatea noastra va poate oferi si consultanta in domeniul vamal, obtinerea numarului EORI precum si consultanta in domeniul accizelor. Pentru informatii comune consultanta este gratuita.

Societatea noastra este lider in domeniul procesarii declaratiei INTRASTAT, avand in portofoliu un numar extins de companii pentru care executam acest serviciu.