EORI – atribuire numar

OBTINERE NUMAR EORI

N

Operatorii economici si persoanele fizice care efectueaza acte de comert cu tari din afara Uniunii europene sunt obligate sa solicite numarul EORI.
Baza legala pentru introducerea numarului EORI o reprezinta regulamentele CEE si documentul TAXUD nr. 1435/2007.
Numarul EORI este unic in UE pentru fiecare agent economic.
In Romania, numarul EORI este atribuit de Autoritatea vamala.

Societatea noastra vine in ajutorul agentilor economici care doresc sa obtina numarul EORI, prin efectuarea unui serviciu complet rapid si foarte comod pentru Dvs.

EORI

Atribuire numar EORI

 Servicii complete de atribuire a numarului EORI

Structura numarului EORI stabilita de catre Comisia Europeana, pentru tara noastra, este formata dintr-un identificator al statului membru care atribuie numarul (codul de tara ISO alfa 2, format din două caractere alfabetice), urmat de un identificatorul national unic al statului membru (format din maximum 15 caractere alfanumerice).

Exemplu: RO1234567890ABCDE, “RO” reprezintă codul de tara al Romaniei, iar    “1234567890ABCD” reprezintă numarul atribuit de catre autoritatea vamala din Romania.

In tara noastra s-a stabilit ca numărul unic national folosit in structura numarului EORI, in cazul persoanelor juridice, sa fie codul unic de identificare (CUI).

In functie de tipul de persoana, numărul EORI atribuit de autoritatea vamala romana va avea urmatoarea formă:

  •     pentru persoana juridica cu sediul in Romania: RO + CUI;
  •     pentru persoana juridica cu sediul intr-un stat tert: RO + cod de tara ISO alfa 2 al statului tert + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul tert respectiv;
  •     pentru asocieri de persoane cu sediul în România: RO + CUI;
  •     pentru asocieri de persoane cu sediul într-un stat tert: RO + cod de ţară ISO alfa 2 + numar de identificare atribuit de instituţia abilitata din statul terţ respectiv;
  •     pentru persoana fizică stabilita in România: RO + cod numeric personal;
  •     pentru persoana fizică stabilita intr-un stat tert: RO + cod de tara ISO alfa 2 al statului tert + numar de identificare atribuit de institutia abilitată din statul tert respectiv.